АЈДЕ ДА ВИДИМЕ КОЈ ЈАЗИК НЕ НАЈСТАР! Хрватски историчар во 1923: МАКЕДОНЦИТЕ ЗБОРУВААТ СТАРОСЛОВЕНСКИ УШТЕ ОД 9 ТИ ВЕК

Учебник од 1923 г. во Кралска Југославија во кој изразот “старбугарски јазик “ , за јазикот на Македонците , се смета за погрешен и ненаучен , од причина што Македонците од времето на Кирил и Методиј , 9 век , зборувале СЛОВЕНСКИ а не “бугарски “ јазик .
_________________________________________________________________
🔴 – “ Македонската теорија е толку етаблирана што денес речиси ги надмина сите други , но не смее да се мисли дека македонскиот дијалект останал лексички чист, бидејќи во Морава и Панонија имало многу зборови од христијанскиот живот, создадени во тие краишта или позајмени од Германците. земени. Вака Јагиќ замислува тој да стане црковнословенски јазик. Тој јазик беше и се уште е резултат на компромис. Тој има свој среден век, кој управува со целиот духовен живот, популарен како и средновековниот латински јазик. Сега, како и латинскиот, тој јазик од една страна е ограничен на службата во црквата, а од друга страна е многу важен предмет на лингвистиката, бидејќи го оживува и разјаснува подлабокото проучување на некои словенските јазици, исто како што латинскиот јазик ги разјаснува романските јазици. “
– “ Maćedonska je teorija tako utvrđena, da je danas gotovo preotela mah, samo se ne smije misliti, da je maćedonski dijalekt ostao leksikalno čist, jer su se u Moravi i Panoniji uzele mnoge riječi kršćanskoga života, domaće u onim krajevima ili od Nijemaca uzajmljene. Tako sebi pomišlja postanje crkvenoga slovenskoga jezika Jagić. Taj jezik bijaše i do dana je današnjega rezultat kompromisa. On imade svoj srednji vijek, koji upravlja cijelim duševnim životom narodnim poput sređnjevječnoga lаtinskoga jezika. Sada je kao i latinski u jednu ruku ograničen na službu u crkvi, a u drugu je ruku vele znatan predmet jezične nauke, jer se njim oživljuje i razjašnjuje dublji studij pojedinih jezika slovenskih kao latinskim jezikom što se razjašnjuju romanski jezici. “
Čitanka iz književnih starina staroslovenskih, hrvatskih i srpskih za VII. i VIII. razred srednjih škola
Đ. Šurmin i S. Bosanac / 1923
🔴– Ѓуро Шурмин ( Đuro Šurmin ) 1867 – 1937 , е хрватски историчар, литературен критичар и политичар. Во 1902 година бил избран за вонреден професор на Катедрата за „хрватски или српски јазик“ и литература, а оттогаш имал повеќе универзитетски професорски позиции по хрватските книжевни студии. Помеѓу двете светски војни, Шурмин раководел со катедрата за хрватски книжевни студии во рамките на словенскиот семинар на Филозофскиот факултет во Загреб.
All reactions:

Toni Pendovski, Marjan Trajkovski and 12 others

Like

Comment
Share
ВАЖНО!!! Почитувани читатели на МКДПресс, ограничени сме поради нашите позиции! Најавете се директно на страницата www.mkdpress.eu . Споделете на вашите профили, со пријателите, во групи и на страници. На овој начин ќе ги надминеме ограничувањата, а луѓето ќе можат да стигнат до алтернативното гледиште на настаните!?
Можеби ќе ти се допаѓа