Геомагнетни нарушувања предизвикаа силниот земјотрес во Југоисточна Турција. Ова во интервју за Радио Стара Загора го призна раководителот на Центарот за мониторинг на сончевата и сончевата земја во Стара Загора, проф.Борис Комитов.

Причината за сеизмичката активност е акумулираниот висок стрес во земјината кора. Сепак, планетарен геомагнетен феномен делуваше како катализатор за земјотресната активност во тектонскиот расед на Источна Анадолија.

 

Проф. Борис Комитов објасни дека планетарните геомагнетни пореметувања влијаат на сеизмичките процеси при апсолутни минимуми или максими во 11-годишниот циклус на Сонцето, во кој моментално е максимум. Сепак, ова дефинитивно не може да послужи како прогноза за земјотреси.