Цар Самуил бил владетел на голема средновековна држава, за која мнозинството од современата историска наука смета дека е бугарското кралство со центар на територијата на денешна Република Северна Македонија, јавува БНТ.

Ова се наведува во официјалните препораки на Заедничката историска комисија до владите во Софија и Скопје за заедничко одбележување на личности и настани од нашата заедничка историја.

Откако прашањето за цар Самуил беше едно од најтешките за решавање меѓу двете земји и по двегодишни преговори, комисијата констатира дека средновековната држава на кралот Самуил, која се смета за Кралство Бугарија, покривала најголем дел од земјите и населението на Балканскиот Полуостров и препорачува двете страни заедно да го слават Самуил.

За светите браќа Кирил и Методиј, историската комисија, составена од бугарски и македонски историчари, наведува дека „нивното дело се развивало во книжевните центри на Преслав и Охрид, кои тогаш се наоѓале на територијата на средновековната бугарска држава, каде што нивните учениците најдоа услови за работа“. Ова, истакнуваат историчарите, дава причина современите земји заедно да го слават денот на Кирил и Методиј.

За свети Климент Охридски – дека по великоморавската мисија на св. Климент го барала „средновековната бугарска држава и во 886 година бил испратен од кнезот Борис-Михаил во Кутмичевица, каде што ги поставил темелите на Охридската книжевна школа“. Во 893 година „по наредба на бугарскиот цар Симеон бил ракоположен за епископ велешки“.

Историчарите забележуваат дека „Свети Наум Охридски по великоморавската мисија пристигнал во средновековна Бугарија. Тој бил еден од основачите на Плиско-преславската книжевна школа. Околу 893 година бил испратен од кралот Симеон во Охрид, каде што просветната дејност на св. Климент продолжи“.