Деменцијата е невролошка болест која се карактеризира со влошување на менталните способности, нарушена концентрација и сл. Деменцијата обично е „болест на староста“. Една од формите на деменција, но далеку од единствена, е Алцхајмеровата болест.

Деменцијата речиси секогаш започнува со губење на краткорочната меморија, а потоа се развиваат оштетувања во една или повеќе други когнитивни функции.

Деменциите може да се појават акутно по траума, инфекции, мозочен удар итн., но почесто се резултат на хронични и прогресивни болести кои доведуваат до целосна инвалидност на пациентот.

11 рани знаци на деменција кај кои треба веднаш да се обратите на лекар, прочитајте на Здрав.то