ЕВЕ КОЛКУ Е БУГАРСКО ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ! БУГАРИЈА ГИ ИСПОЗАТВОРИЛА СИТЕ МАКЕДОНСКИ ЗДРУЖЕНИЕ И АПСЕЛА МАКЕДОНЦИ ПО УЛИЦИТЕ ВО 1903 НЕПОСРЕДНО ПО ВОСТАНИЕТО!

БУГАРИЈА ГИ ЗАТВОРА СИТЕ МАКЕДОНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И АПСИ МАКЕДОНЦИ – 1903 г.
Премиерот на Турското вазално кнежевство Бугарија во 1903 година свечено објавил дека ги затвора македонските здруженија и оти бугарските власти ќе апсат Македонци. Тоа се случува неколку месеци пред македонското национално Илинденско востание.
Ваквата политика била преземена поради дејностите на Македонците против Отоманскиот Султанат во борбата за национална слобода. Бугарија со хајките против Македонците повеќепати се истакнала како верен вазал на Отоманска Турција.
Ова се надоврзува на претходниот напис во оваа папка:
Даваме на увид и бугарски извор којшто го потврдува тој историски факт – „Стенографскиот дневник” на бугарското Собрание од 1 февруари 1903 г. Самиот премиер на Бугарија („министер-претседател“), д-р Стојан Данев изјавил:
– „Имам чест, официјално да Ви соопштам дека Министерскиот совет, на своето заседание од онаа вечер, одлучи да се растурат сите македонско-одрински организации, комитети итн. Што се однесува до лицата кои како членови на тие комитети, имаат вина во дејанија на престап, судската власт ќе го има зборот кога ќе дојде време за тоа.“
ИЗВОР: „Стенографически Дневник“, 1 февруари 1903 г.
За потсетување, и покрај ваквите историски сведоштва, Бугарија денес непринципиелно се обидува да го присвои македонското Илинденско востание, за коешто следниот бугарски премиер, Рачо Петров, подоцна јавно признал дека тоа „во целост е македонско национално движење“. Целата изјава:
Можно е да е слика од текст кој вели „дневникъ (отенографически) Macedonia: a True Endless Story... на XIIT обикновено народно събрание (нърва редовна сесия). LXXI засъдание, сжбота, 1 февруарий 1903 г. (открито отъ г. подпръдседателя ангя, въ послъ пладнъ.) министърь-пръдеедатель д-ръ C. даневъ: имамъ честь да ви съобща за свъдъние, че ми- нистерскиятъ съвътъ, въ засъданието си отъ оная вечерь, ръпи да се разтурятъ всички македоно- одрински организации, комитети и т. H. относи- телно лицата, които, като членове на тъзи коми- тети, с표 ce провинили въ конкретни пръстжини дъяния, ще има думата, когато My дойде редътъ, сждебната власть. http://bo.ene“
Сите реакции:

10

ВАЖНО!!! Почитувани читатели на МКДПресс, ограничени сме поради нашите позиции! Најавете се директно на страницата www.mkdpress.eu . Споделете на вашите профили, со пријателите, во групи и на страници. На овој начин ќе ги надминеме ограничувањата, а луѓето ќе можат да стигнат до алтернативното гледиште на настаните!?
Можеби ќе ти се допаѓа