На фотографијата е Милтон Манаки

 

На фотографијата е Јанаки Манаки

Браќата Манаки со комплетно згрешени имиња на насловната страна од официјалниот дел на Фестивалот Манаки.