Сури Дадашева е децидна дека ракот на дебелото црево е малигно заболување со туморска локализација во тенкото или дебелото црево.

Неопходно е навремено да се изврши лекарски преглед за да се идентификува болеста.

Раната дијагноза ќе помогне да се започне лекување и да се спречи нејзиниот развој.

Кои се раните симптоми на рак на дебелото црево, прочитајте на zdrave.to