КОЈ Е ТУКА БУГАРИН? Проглас на Шатев и Герџиков од 1944 до македонците во Бугарија: ДА ЖИВЕЕ СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ФЕДЕРАЛНА ЈУГОСЛАВИЈА

1struj1

(Софија, септември 1944 год.)

“…Така во Македонија во 1941. изникна како реШителна сила Македонската народ¬но-ослободителна војска, која Што славно ги продолжи традиционалните И историски бор¬би на македонскиот народ  против завојувачката политика на Балканот и во тесен сојуз со движењето на марШал Тито да ја гради слободатата на Македонија и нејзи¬но¬то фе¬де¬рирање со сите демократски сили на Балканот. Во таа ситуација во наШата тат¬ковина се соз¬даде АСНОМ како институт од највискока револуционерна и политичка вред¬ност прок¬ламирајЌи го основниот закон на Македонија, а имено: полно самоопределување на македонскиот народ. Денеска во Македонија е установена револуционерна наородоослободителна власт…

 

Сега кога македонскиот народ со оружје в рака се бори за својата слобода и самооределување…се наоѓаме пред една железна неоп¬ходност и ние одовде со оружје в рака да се приопШтиме и да се жртвуваме во НОБ на Македонија…”

 

Да живее Општобалканската НОБ на чело со славниот водач марШал Тито!

Да живее нераскинливиот англо-советско-американски блок!

Да живее слободна Македонија во нова ДФ Југославија!

(ПотпиШале: д-р П.шатев, Б. Димитров, Иван П.Јорданов, Љ.Манолов,   Х.Калајџиев,

А. Динев, А. Мартулков,  М.Герџиков, Т. Делииванов  и други  македонски дејци)

ВАЖНО!!! Почитувани читатели на МКДПресс, ограничени сме поради нашите позиции! Најавете се директно на страницата www.mkdpress.eu . Споделете на вашите профили, со пријателите, во групи и на страници. На овој начин ќе ги надминеме ограничувањата, а луѓето ќе можат да стигнат до алтернативното гледиште на настаните!?
Можеби ќе ти се допаѓа