МАКЕДОНИЈА Е ПРАТАТКОВИНА НА СИТЕ СЛОВЕНСКИ НАРОДИ, ХОМЕР ГОВОРЕЛ ИСТ ЈАЗИК СО АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ

4,038Да го разјасниме точниот мотив на историските фалсификати за историјата на Античка Македонија, Македонците, Словените и Македонскиот полуостров (Балкан од 1808)
Во Античката Македонија, Античките Македонци говореле ист јазик со Хомер. (историска вистина е дека оригиналот Илијада е напишан на јазик, кој што Атињаните го превеле на Коине, (во 19 век тн. старо-грчки) јазикот кој потекнува од старо-египетски, а дериватите (Катаревуса од 1868 и Димотики од 1977) се доказ дека тие не го разбирале хомеровиот македонски (словенски) јазик.Античките Македонци се исто што и словените, затоа што “словен“, има значење “писмен“. Јазикот бил Словенски (според германскиот лингвист Пасоф – 1815), или Славо-македонски (грчки лингвист Чулкас – 1907). Објавувањето на вистината за Чулкас било погубно – бил обесен од Еладците, кои што биле со индиски тен, доселени 14-15 век на Пелопонез. Покрај тоа, Еладците имаат отруено повеќе автори кои докажале дека Античките Македонци говореле македонски јазик, кој што бил исто што и словенски јазик и пишувале на словенско писмо. Потврдата се наоѓа на гробот на Филип II Македонски во Кутлеш (фалсификат Вергина), каменот од Розета во Египет и др. Плутарх пишува дека Александар Македонски командувал на чист македонски јазик.И Русите пишувале на јазик на Античките Македонци – потврдено од Јеремија Русо (Мавро Орбини – 1601).
Интересно е што англискиот јазик бил многу понеразвиен од античкиот македонски. Бил преполн со монголски завршетоци …инг, унг, јунг, јанг…. Куриозитет е дека Јудит, ќерка на Шекспир, на 27 година била неписмена, како што бил и Карло Велики од кого потекнале евопските христијански народи, докажани непријатели на сè што е македонско и православно.
Според светскиот географ Цвијиќ, Брсјаците и Мијаците, македонски племиња, постоеле долго пред тнр. селењето на Словените, што значи дека биле домородни, а брсјачкиот е основа за македонскиот јазик. Цвијиќ пишувал дека во Македонија се говорел старо-штокавски, до Крушевац средно-штокавски и во Шумадија, каде е создадена Србија, ново-штокавски јазик.
Заклучок е дека во Македонија постоел стар јазик (стар народ), до Крушевац среден јазик (среден народ) и во Нова Србија нов јазик (нов народ).
Русите, од Старо-словенскиот (Македонски од Солун со 6 падежи) го создале рускиот јазик.
Истото го направил и Вук Караџиќ со српскиот падежен јазик, при што под влијание на германскиот го отфрлил словенскиот темен вокал, со што место да постои еден православен народ со еден јазик, се оформиле рускиот и српскиот јазик.
На грбовите на Русија и Србија е македонскиот православен двоглав орел. Македонските народи, Руси и Срби по потекло се од Македонија.
Ова не се шовинистички идеи – никој не вели дека Србите и Русите се од денешните Македонци, туку се исто толку потомци на Античките Македонци, колку што се и Македонците од Република Македонија. Во полза на ова оди и фактот дека определени српски историчари имаат вршено истражувања и докажано дека Александар Велики е Србин, односно Србите се потомци на Александар Велики.
Во прилог на историската вистина е и фактот дека „Словенската писменост“ се шири од Македонскиот полуостров кон север, што е контрадикторно на историскиот фалсификат дека Словените се селеле кон југ, а писменоста на север, при тоа заборавајќи да посочат, каде се сретнале и разминале словенската писменост и Словените.
За да се уништи Македонија, како прататковина на сите словенски народи, западни земји до ден денешен ги подржуваат сите непријатели на Македонија и Македонците.
ВАЖНО!!! Почитувани читатели на МКДПресс, ограничени сме поради нашите позиции! Пристапете директно на страницата www.mkdpress.eu . Споделете на вашите профили, со пријателите, во групи и на страници. На овој начин ќе ги надминеме ограничувањата, а луѓето ќе можат да стигнат до алтернативното гледиште на настаните!?
Можеби ќе ти се допаѓа