Меѓу некои начини за намалување на крвниот притисок без лекови, лекарите сметаат дека промената на исхраната и редовната физичка активност се едни од најефикасните.

Лекарите од Турција посочија начини за намалување на крвниот притисок без употреба на лекови – тие се особено ефикасни во почетната фаза на хипертензија, кога зголемувањето на крвниот притисок не е критично високо. 

Како можеме да го намалиме крвниот притисок без лекови, прочитајте на zdrave.to