Не треба да се извинат сите инструирани и заведени ликови што ми упаѓаа во кабинетот, сите врескачи и хистерични луѓенца после 16 февруари.
СЕ ШТО КАЖАВ ТОГАШ, ДО ЗБОР, БЕШЕ И ОСТАНА ТОЧНО!
Има ли поголема сатисфакција од тоа за професор по право?
НЕМА!
Лузери, жал ми е, ја потонавте државата! Последиците од вашето незнаење ќе ги плаќаме сите!