На територијата на Индија има многу домородни племиња. Најизолиран од нив е Бондо. До денес, племето го зачувало својот традиционален начин на живот. Придобивките од цивилизацијата им се речиси непознати.

Населението на племето достигнало 5.000 и брзо се намалувало. Народот Бондо живее во планините на државите Одиша, Андра Прадеш и Чатисгар. Тие зборуваат на ремо јазик, кој се разликува од другите локални дијалекти.

Нивните населби се изградени од природни материјали. Жителите се издржуваат со риболов и сточарство. Некои претставници доаѓаат на пазарот во Анкудели, еднаш неделно, за да вршат размена во натура, да продаваат ракотворби, палмино вино.