Предавниците од СДС како мафијашите од Кум. Ќе го убијат колегата и после сите тажни му одат на погреб со цвеќе. Така Таче со неговите отиде во Крушево, на Илинден. Откако ја убија Македонија и Македонците.

225
Предавниците од СДС како мафијашите од Кум.
Ќе го убијат колегата и после сите тажни му одат на погреб со цвеќе.
Така Таче со неговите отиде во Крушево, на Илинден.
Откако ја убија Македонија и Македонците.
Можеби ќе ти се допаѓа
My Blog