КАРАКАМИШЕВА НИКОГАШ ПОЖЕСТОКА! Пред наши очи се случува КУЛТУРЕН ГЕНОЦИД НА МАКЕДОНЦИТЕ од страна на ЕУ! Сведоци сме на геноцид и етноцид од најмизерен вид! Прекин на преговорите со ЕУ под вакви фашизоидни услови!

649
Уште еднаш ЈАСНО И ГЛАСНО!
Меѓународното и европското право СЕ МРТВИ во случајот со Македонија!
Пред наши очи се случува КУЛТУРЕН ГЕНОЦИД НА МАКЕДОНЦИТЕ од страна на ЕУ!
Сведоци сме на геноцид и етноцид од најмизерен вид!
Прекин на преговорите со ЕУ под вакви фашизоидни услови!
Ова не е демократија!
Ова не е владеење на право!
Ова не се човекови слободи и права!
ОВА Е ХОРОР!!!